Колекция на винени етикети

Колекция на винени етикети  от различните дунавсни региони и местности. Изпратете фотографирани или сканирани етикети (във формат JPG  с максимален размер 500 kb) на [email protected]   Вижте също на http://tastes-of-danube.eu/wine-labels/