Австрия Колеж в гр. Виена
Австрия Колеж в гр. Отакринг
Австрия Колеж за обучение на учители в гр. Виена
Австрия Международна асоциация за изследване на река Дунав, гр. Вилхеринг
България Асоциация на университетските библиотеки, гр. София
България Държавен университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София
България Европейски център по мениджмънт, гр. София
България Клуб на пенсионерите 2004, секция Русе
България Организация Червен кръст, гр. София
България Регионална библиотека, гр. Силистра
България Русенски университет „Ангел Кънчев“
Германия Дунавско бюро в гр. Улм / гр. Нео Улм
Германия Институтът за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в гр. Улм
Германия Къща на срещите, гр. Улм
Германия Мрежа за виртуално и фронтално учене и компетентности на по-възрастни
Германия Централен музей в гр. Улм
Германия Център за политическо образование, Баден-Вюртемберг
Германия Център за продължаващо образование към Университета в гр. Улм
Германия Щат Улм
Румъния Асоциация „Константин Бранкуши“ в гр. Тимишоара
Румъния Асоциация „Лигата на писателите“ в гр. Тимишоара
Румъния Група за Европейска интеграция в гр. Питещи
Румъния Катедра за обучение на учители, Университета в гр. Крайова
Румъния Обществен Университет в гр. Тимишоара
Словакия Словашка асоциация на университетите за третата възраст, гр. Братислава
Словакия Словенски университет за третата възраст
Словакия Университет за третата възраст, Университета в гр. Братислава
Сърбия Университет за третата възраст в гр. Белград
Сърбия Университета в гр. Белград
Сърбия Хуманитарна фондация Лаза Лазаревич, гр. Белград
Сърбия Център по геронотоголия Бачка Паланка
Унгария Дом на културата на 13 район на гр. Будапеща
Унгария Университет Абдраши, Будапеща
Унгария Фондация за детски селища
Хърватия Европейски дом в гр. Вуковар
Хърватия Свободен университет в гр. Загреб
Чехия Университет на Южна Бохемия в Чешке Будйовице