Борд на ДАНЕТ

Президент:
Кармен Щаделхофер, Институт за виртуално и реално обучение на възрастни към Университета в гр. Улм, Германия

 

Вице президент:

Душана Финдейзен, Словенски университет за третата възраст, Любляна, Словения

 

Ковчежник:

Маркус Маркуард, Център за продължаващо образование към Университета в гр. Улм, Германия

 

Генерален секретар:

Ана Злибут, Асоциация „Лигата на писателите“ в гр. Тимишоара, Румъния

 

Членове:

Емилия Великова, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, България

Мариела Тодорова Нанкова, Държавен университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, България

Тихомир Зиляк, Свободен университет в гр. Загреб, Хърватия