Документ за изразяване на позиция

Европейска Асоциация „Дунавска мрежа за Европа“. Мрежа за обучение на възрастни, социално участие и диалог между поколенията (DANET)

„Дунавска мрежа за Европа“ (DANET) е Европейска неправителствена асоциация на образователни организации, които подпомагат образованието и научните изследвания в областта на обучението на възрастни, социалното участие и диалога между поколенията в Европа, и по-специално в Дунавския регион. DANET ще даде нов тласък на развитието и прилагането на общите европейски политики, свързани с обучение, активно стареене и интеграция, особено от гледна точка на експертите, които се занимават с прилагането на Дунавската стратегия в областта на социалното развитие: учене, обучение, социално участие и диалог между поколенията.

Европейската Асоциация „Дунавска мрежа за Европа“ (DANET) има за цел да ангажира гражданите от европейските страни за активно участие в социалното и икономическото развитие на техните страни, като си сътрудничат с граждани от други страни, така че тези цели да бъдат реализирани в цяла Европа. Асоциацията също ще насърчава гражданите на Европа да участват активно в прилагането и по-нататъшното развитие на Европейската стратегия за Дунавския регион (EUSDR). DANET ще инициира местни, регионални и международни дейности и проекти, които подкрепят развитието на Дунавския регион

Целия документ е тук