Кои сме ние?

„Дунавска мрежа за Европа“ (ДАНЕТ) е създадена през март 2014 г.

Това е Европейска неправителствена асоциация на образователни организации и експерти, които подпомагат образованието и научните изследвания.

ДАНЕТ е резултат от дейността на образователната „Дунавска мрежа“, която от 2008 г. до сега е изпълнила успешно няколко междукултурни Европейски проекти в Дунавския регион и в Европа.