Констутиция

„Дунавска мрежа за Европа“ (DANET) е централна международна асоциация на образователни организации, която подпомага образованието и науката в областта на обучението на възрастни, социалното участие и диалога между поколенията в Европа, и, по-специално, в Дунавските държави. Европейската интеграция се стимулира, особено, чрез активиране дейностите на експертите за прилагане в образованието на Дунавската стратегия на Европейската комисия.