Членове

Австрия

Международна асоциация за изследване на река Дунав, гр. Вилхеринг

 

България

Държавен университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София

Клуб на пенсионерите 2004, секция Русе

Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

Хърватия

Свободен университет в гр. Загреб

Европейски дом в гр. Вуковар

 

Германия

Център за продължаващо образование към Университета в гр. Улм

Институтът за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в гр. Улм

 

Румъния

Асоциация „Лигата на писателите“ в гр. Тимишоара

Асоциация „Константин Бранкуши“ в гр. Тимишоара

Прозорците на Румъния, гр. Крайова

 

Сърбия

Хуманитарна фондация Лаза Лазаревич, гр. Белград

Университета в гр. Белград, Философски факултет

Университет за третата възраст в гр. Белград

 

Словения

Университет за третата възраст в гр. Любляна

 

Словакия

Словашка асоциация на университетите за третата възраст, гр. Братислава

 

Унгария

Дом на културата на 13 район на гр. Будапеща