Международна среща през юли 2016 в гр. Улм, Германия

Възнамеряваме да запознаем публиката с резултатите от дейностите по проекта на международна конференция „Вкусовете по Дунава. Да ги опитаме”, която ще се състои на 8 юли 2016 г.,  в рамките на 10-я международен Дунавски фестивал Улм/Ной Улм. Тази конференция ще се свърже с публична акция „Дунавска закуска”. Споделете си хляба със съседите на 10 юли сутринта на моста „Хердербрюке”, който свързва Улм с Ной Улм през Дунава.

Запомнете датите. Представителите на всички активни проектни групи са поканени да вземат участие. За представителите на особено активните групи са предвидени стипендии за участие.

Скоро ще имате повече информация за това.