Обучение между поколенията

На 4 април 2016 г. беше организирана среща „Обучение между поколенията“ в Дневния център за стари хора -гр. Русе. 24 – те участника в срещата бяха хората от центъра и студенти от специалност Специална педагогика на Русенския университет „А. Кънчев“, които са членове на Клуб „Млад педагог/социален педагог” с ръководител гл. ас. д-р Багряна Илиева. Младите педагози представиха ролята на хляба в нашия живот, а старите хора ги поздравиха с песни и музикални изпълнения. Старите хора и студентите се научиха да правят хляб с ръцете си, а не с машина. Техни учители бяха 2 представителите на Дневния център и 1 студентка. Участниците в срещата останаха много доволни.

Intergenerational Learnig 4 April_1 Intergenerational Learnig 4 April_2 Intergenerational Learnig 4 April_3 Intergenerational Learnig 4 April_5 Intergenerational Learnig 4 April_6 Intergenerational Learnig 4 April_7 Intergenerational Learnig 4 April_4