Колекция на пощенски марки

Колекция на пощенски марки от дунавските страни по тематиката на проекта. Бъдете добри да изпратите фото или сканирани марки ( по възможност файлове да са във формат  JPG с размер не повече от 500 kb) на wolfgang@doster.de     Вижте още на :     www.tastes-of-danube.eu/stamps/