Хлябът и промените във времената

Изследване „Хлябът и промените във времената” на общо регионално ниво чрез една ID карта за ползване на хляба, чрез лична анкета  с провеждане на интервю за запазване на спомени от условията на живот и обичаи: http://tastes-of-danube.eu/bread-survey-bread-in-the-change-of-times/